Måned: maj 2018

maj 21, 2018

Med en a-kasse er du økonomisk beskyttet

A-kasseVed du alt om hvad en a-kasse er? Hvad forskellen på en fagforening og en a-kasse er? Hvornår du er berettiget til dagpenge? Kender du ASE’s a-kasse?

Hvis ikke, så er denne artikel for dig.

Med økonomien i Danmark i dag giver det god mening at være medlem af en a-kasse. Det giver dig en tryghed i hverdagen. En tryghed for, at hvis du skulle miste dit arbejde vil du stadig være i stand til at klare dig økonomisk.

Hvad er en a-kasse

Hvad er en a-kasse egentlig? En a-kasse, eller arbejdsløshedskasse som det også er kaldt, er en statsstøttet organisation der giver dig en forsikring. Ikke en forsikring mod at blive arbejdsledig, det kan ingen forsikre dig imod, men en sikring for at du i tilfælde af at du bliver fyret eller opsagt, kan få udbetalt dagpenge. Dagpengene giver dig økonomisk tryghed mens du finder et nyt arbejde.

A-kassen er ligeledes behjælpelig med netop dette. At hjælpe dig med at finde et nyt job. Dette sker gennem vejledningssamtaler, rådgivning om CV og karriere og generel hjælp til jobsøgning.

En a-kasse er ikke interesseret i at du bliver ved med at være på dagpenge, så de vil gøre deres absolut bedste for at få dig i arbejde igen hurtigt.

For at være medlem af en a-kasse skal du betale et månedligt kontingent. Dette kontingent varierer fra a-kasse til a-kasse. Kontingentet består af et forsikringsbidrag til staten der er det samme for alle a-kasser og et administrationsbidrag til a-kassen. Det er dette administrationsbidrag der varierer a-kasserne imellem.

A-kasserne tjener ikke penge på aktiviteterne.

Typisk ligger et a-kasse kontingent på 400-600 kr. pr. måned. Du kan også vælge at indbetale til efterløn og pension i din a-kasse, og i så fald vil prisen næsten blive fordoblet, men dette er helt valgfrit.

Du kan trække dit medlemsbidrag til a-kassen fra i skat og dermed bliver din faktiske månedlige udgift næsten halveret.

Hvorfor skal jeg være medlem af en a-kasse?

Hvis bliver arbejdsledig uden at være medlem af en a-kasse, kan du ikke få dagpenge. Du er i så tilfælde henvist til at modtage kontanthjælp fra socialforvaltningen i din bopælskommune.

Men det er vel også godt nok?

For at modtage kontanthjælp kan du ikke have formue. Det betyder at hvis du har opsparing, bil, sommerhus eller hus, skal du bruge egne midler før du er berettiget til hjælp fra kommunen. Bruge din opsparing, sælge din bil og dit sommerhus og optage lån i friværdien i dit hus.

En a-kasse udbetaler dagpenge til dig uanset hvilken formue eller værdier du har.

Derudover er der stor forskel på de beløb du modtager i dagpenge og kontanthjælp. I 2015 er dagpengesatsen 17.918 kr. pr. måned, mens kontanthjælpssatsen er 10.849 kr. pr. måned hvis du er over 30 år og ikke har børn.

Hvornår er jeg berettiget til dagpenge?

For at være berettiget til dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i 1 år. Samtidig skal du have arbejdet 52 uger (1924 timer) indenfor 3 år. Du kan altså ikke få dagpenge hvis du først melder dig ind den dag du eventuelt mister dit arbejde.

Der gælder andre regler for studerende, se nedenfor.

Som medlem af en a-kasse kan du få udbetalt dagpenge så snart du bliver arbejdsledig.

Du har ret til dagpenge i 2 år (104 uger). Dagpengesatsen er ens for alle a-kasser, da den er bestemt af staten.

For at modtage dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Den første ledighedsdag skal du møde op på dit lokale jobcenter og registrere dig som arbejdsledig. Du skal også tilmelde dig på nettet via jobnet.dk.

For at modtage dagpenge skal du udfylde et dagpengekort bagud for de seneste 4 uger. Hos nogle a-kasser kan dette klares over telefon eller på a-kassens hjemmeside.

Dagpengene er skattepligtige.

Som studerende er det nok at du melder dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen. Du er så dagpengeberettiget 1 måned efter afslutningen af din uddannelse.

Du kan som studerende ofte blive medlem af en a-kasse gratis.

Hvad er forskellen på fagforening og a-kasse?

En a-kasse står som sagt for udbetaling af dagpenge. De er ligeledes ansvarlige for udbetaling af feriepenge, efterløn, orlov til børnepasning m.v. En a-kasse er fokuseret på at hjælp dig når du er arbejdsledig.

En fagforening yder ikke økonomisk hjælp. En fagforening er den organisation du har til at støtte dig i de faglige situationer du kan komme ud for, mens du stadig er i arbejde. Fagforeningen tilbyder juridisk hjælp til at løse konflikter på din arbejdsplads, det være sig uoverensstemmelser omkring løn, ferie eller andet. Det er ligeledes fagforeningen der står for overenskomst, forbedring af arbejdsvilkår, samt sikrer sig at disse bliver overholdt.

ASE a-kasse

ASE a-kasse er en af de billigste i Danmark. ASE er en tværfaglig a-kasse. Det vil sige at de optager dig som medlem hvad enten du er lønmodtager, selvstændig, studerende, ufaglært eller faglært.

ASE er en upolitisk, uafhængig a-kasse.

Det koster 456 kr. pr. måned at være medlem af ASE som lønmodtager, og for kun 56 kr. ekstra pr. måned kan du også blive medlem af fagforeningen.

Som selvstændig er det månedlige kontingent 475 kr. og kun 37 kr. ekstra pr. måned for fagforeningen.

For studerende er det gratis at være medlem af a-kassen, så længe du er elev, lærling eller under uddannelse og er under 30 år. For studerende er kontingentet til fagforeningen 56 kr. pr. måned.

ASE har en høj medlemstilfredshed. På trustpilot får de 4/5 stjerner af deres medlemmer.

Du kan se en oversigt på denne side over billige a-kasser.

Read More

maj 3, 2018

En signatur kan ophæve stress af ingen sikkerhedsstillelse og dårlig kredit

Dynamikken af låneprocedure har frembragt nye måder at låne på. Signatur lån er anderledes i forhold til de traditionelle måder at låne på hvor det jo påkræves sikkerhedsstillelse at blive placeret som en garanti på det givne lån. Signatur lån er udelukkende udbudt på kvitteringen af et signeret aktiverings brev. Derfor har du ikke brug […]

Read More